Ko smo mi ?

OMORIKA RECIKLAŽA d.o.o. za reciklažu je osnovana 2007. godine sa ciljem da pokrene proces reciklaže PET ambalaže. Danas raspolažemo sa najsavremenijom opremom za reciklažu PET ambalaže kao i ostalih plastika PE, PP i PS. Kao prva fabrika za reciklažu PET ambalaže sa postojećom tehnologijom i jedini smo u branši reciklaže PET ambalaže na području Bosne i Hercegovine.

Naša Vizija

Usmjereni na potrebe današnjice i budućnost naših pokoljenja, čistiju i zdraviju životnu sredinu ,poštujući prirodu i čovjeka, ostvarujemo efikasnu ekonomsku aktivnost – RECIKLAŽU PLASTIKE
Otpadnoj PET ambalaži dajemo novu priliku, proizvodimo ponovo upotrebljive proizvode:

 • PET mljevenac
 • PET regranulat
 • PET foliju za termoformiranje
 • HDPE, LDPE,PE, PP i PS regranulat

Naš cilj

 • Očuvanje prirodnih resursa i okoline.
 • Umanjiti zagađenost okoline plastičnim otpadom.
 • Umanjiti deponije i degradaciju zemljišta.
 • Razviti svijest kod čovjeka da sav otpad nije smeće.
 • Smanjiti nezaposlenost i razviti profitabilan biznis reciklažom plastike-PET ambalaže.
 • Odlučni smo da postignemo naš cilj zahvaljujući neprestanim zalaganjem uposlenih , profesionalnosti, visokoj tehnologiji i budućim ulaganjima u razvoj..

Naša tehnologija

Koristimo otpadnu PET ambalažu kao sirovinu i recikliramo je u našem savremenom pogonu za reciklažu u mjestu Johovac kod Doboja sa instaliranim kapacitetom 400 tona mjesečno.

 • Linija za proizvodnju PET mljevenca –

Raspolažemo sa savremenom opremom iz Njemačke kompanije „B+B“ za reciklažu PET ambalaže,  koja iz rabljene PET ambalaže proizvodi PET mljevenac – PET flakes – visokog stepena čistoće i to sledećim  postupcima:

 • debaliranje,
 • rastresanje sa odvajanjem krupnih nečistoća,
 • automatskim razdvajanjem PET-a od druge plastike(S+S separator),
 • automatski razvrstavanjem PET boca po boji (S+S separator),
 • kontrolna traka, detektor metala,
 • mljevenje,
 • suho (frikciono) predpranje sa odvajanjem papira i drugih nečistoća,
 • predpranje vodom,
 • vruće pranje 85-95 C sa doziranjem NaOH  i do tri deterdženta,
 • vruće frikciono pranje ,
 • toplo ispiranjei sušenje,
 • hladno ispiranjei flotacija,
 • centrifugalno sušenje,
 • dvostruka kontrola na metal,
 • automatska kontrola i separacija zaostalih nečistoća
 • pakovanje čistog mljevenca kao poluproizvoda.

Linija za proizvodnju PET regranulata –
Oprema Austrijske firme „Starlinger“,  za proizvodnju PET regranulata – RPET – zadovoljava najviše standarde u procesu reciklaže PET ambalaže.

U samom procesu reciklaže vrši se:

 • sušenje mljevenca(100-140 ˚C),
 • ekstruzija u vakuumu <10mBar
 • filtracija mase sa 50, 80 ili 100 mikronskim filterima
 • granulacija i kristalizacija granula,
 • SSP IV+ (solid-state-polycondensation) tehnologijom uvećava IV (intrinsic viscosity) i vrši dekontaminacija.

Linija za proizvodnju PET folije za termoformiranje –
Oprema Autrijske firme “Erema” i Njemačke “Kuhne” koje zadovoljavaju najviše standarde u proizvodnji, uključujući FDA standard (proizvodnja ambalaže za pakovanje prehambenih proizvoda).

 • Kao ulazni materijal koristi se PET mljevenac ili PET granulat

U samom proizvodnom procesu se vrši priprema PET mljevenca sa SSP IV+ (solid-state-polycondensation) tehnologijom uvećava IV (intrinsic viscosity) i vrši dekontaminacija.

Zatim sledi:

 • Ekstruzija PET mase na kalender za izvlačenje PET folije u zeljenoj debljini
 • Odsjecanje folije po željenoj širini
 • Silikonirane sa antiblok ili antistatik efektom
 • Namotavanje folije na hilzne

Foliju izrađujemo

 • Debljine od 0,25mm do 1mm,
 • Širine od 350mm do 750mm,
 • namotanu na hilzne precinika 152mm standard
 • max prečnik rolne 800mm

PET foliju za termoformiranje izrađujemo u raznim bojama, zavisno od potreba kupca.

 • Linija za proizvodnju HDPE, LDPE, PE, PP i PS regranulata –

Oprema Austrijske firme “Erema” namjenjena za savremen proces reciklaže

 • PE različitih gustoća PELD, PEHD
 • PS
 • PP

Linija se sastoji od:

 • trake za utovar u aglomerator sa metal detektorom
 • aglomerator za pripremu materijala
 • ekstruder sa vakumom
 • filtracija istopljene mase
 • granulatora za granuliranje u vodi
 • sušač i silosa za pakovanje

Oprema je potpuno automatizovana sa mogućnošću promjene i kontrole parametara, a u cilju postizanja odgovarajućeg kvaliteta.

Prva fabrika za reciklažu P.E.T.
ambalaže u Bosni i Hercegovini …

Usmjereni na potrebe današnjice i budućnost naših pokoljenja, čistiju i zdraviju životnu sredinu, poštujući prirodu i čovjeka, ostvarujemo efikasnu ekonomsku aktivnost – RECIKLAŽA PLASTIKE.

… Aktiviraj se …

Reciklaza

Kontakt

Bosna i Hercegovina, Republika Srpska,
74000 Doboj, Johovac


Tel: 053 281 030
Fax: 053 281 031
Email: info@reciklaza.ba

Naš menadžer prodaje

Ime: Maciej Szyszka
Adresa: Arbuzowa 40 , 60-185 Skorzewo Poljska
Tel: +48 511 34 87 30
Email: mszyszka@rapideu.com